Thứ Ba

PVRuleshack rules of survival

- 20/4/2018 sửa lỗi hack không hoạt động khi diss game vào lại. Giờ đây các bạn chỉ cần kích hoạt hack duy nhất 1 lần, khi chơi diss game ra thì để y bản hack vào lại game là OK. Ko cần tắt hack mở lại như trước nữa !!

Thông báo:  https://www.facebook.com/groups/pvrules


Video hướng dẫn tải + kích hoạt hack Rules mới nhất: 
Link tải: CLICK ĐỂ TẢI(PVRules4.4 fix ) 
Link phụ 1: CLICK ĐỂ TẢI
Link phụ 2CLICK ĐỂ TẢI 
Link phụ 3CLICK ĐỂ TẢI 
Link phụ 4CLICK ĐỂ TẢI 
Link phụ 5: CLICK ĐỂ TẢI
Link phụ 6: CLICK ĐỂ TẢI