Các lỗi thường gặp

Một số lỗi thường gặp các bạn đọc để có thể tự khắc phục được nhé !!
1. Lag game
Cách khắc phục: vào thiết lập trong game => chọn chất lượng hình ảnh Tiết kiệm pin

3. Bug game:
Cách khắc phục: vào trận hãy tích chức năng muốn chơi, khi hết trận bỏ tích đi. Nếu vẫn bị thì tích kiểm tra từng chức năng một xem coi chức năng nào bị bug sau đó vào nhóm báo lỗi với admin biết